Vladca knih online dating

Po období sucha, hladomoru a morovej epidémii bol mentálne nestabilný a násilnícky. Hovorí sa, že každý deň zozbieral 500 až 1000 civilistov a potom ich dal mučiť a zabíjať, pričom sa na to so synom pozerali. V Kongu si nárokoval na územie 14-násobne väčšie ako bolo územie Belgicka, kde následne vládol železnou rukou.Slobodný štát Kongo bol založený na nútených prácach, otroctve a mrzačení, čo viedlo k smrti približne 3 až 15 miliónov obyvateľov.Čingischán, vlastným menom Tumudžin, bol zakladateľ mongolskej ríše, ktorá sa po jeho smrti stala najväčšou ríšou v histórii.Možno práve schopnosť dosiahnúť takúto pozíciu sa dá pripísať ich bezohľadnosti a brutalite.

Odhaduje sa, že zabil približne 17 miliónov ľudí, čo v tej dobe predstavovalo 5% svetovej populácie.

Provided by Alexa ranking, has ranked N/A in N/A and N/A on the world.

reaches roughly 0 users per day and delivers about 0 users each month.

Pol Pot bol kambodžský komunista a líder Červených kmérov od roku 1963 do 1997.

Takisto bol aj vládcom Kambodže na 4 roky, kde zastával pozíciu totalitného vládcu.

Search for vladca knih online dating:

vladca knih online dating-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “vladca knih online dating”